BKR toetsing

BKR toetsing

Een BKR registratie klinkt misschien voor veel mensen bekend in de oren, maar dat geldt niet voor een BKR toetsing. Geregistreerd staan bij het BKR betekend dat je ooit geld hebt geleend en dit mogelijk niet niet hebt afbetaald. Wanneer je een lening afsluit, moeten hiervoor eerst de nodige maatregelen getroffen worden. Een BKR toetsing is hier een van. In onderstaand artikel lees je meer over wat dit inhoudt en wat de gevolgen zijn.

Lening afsluiten

Zoals gezegd horen bij het afsluiten van een lening of het aanvragen van krediet de nodige regelingen. Dit verstaat men onder een BKR toetsing. De aanbieder, in dit geval de geldverstrekker, zal om bepaalde gegevens vragen alvorens hij geld leent. Het is namelijk van groot belang om te weten of jij wel verantwoordelijk genoeg bent om geld te lenen en dit ook weer af te lossen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij in de financiële problemen komt dankzij deze aanbieder. Voor deze toetsing wordt gekeken naar je huidige woonsituatie, de huwelijkse staat, de inkomsten en uitgaven en het leengedrag. Mocht dit leengedrag bijvoorbeeld niet positief zijn, omdat je teveel leent en dit niet op tijd terug betaalt, is het voor de geldverstrekker niet aantrekkelijk om nog meer aan jou te lenen. Zoals menigeen denkt, klinkt een BKR registratie negatief, maar dit is zeker niet het geval. Ongeveer 9 miljoen Nederlanders staan geregistreerd, dus het is absoluut niet raar. Een BKR toetsing houdt dus in dat men controleert (toetst) wat jouw leen- en aflossingsgedrag is, alvorens jij iets leent. Men ziet dat of en hoeveel leningen jij open hebt staan en of jij vroeger al veel hebt geleend. Mocht de aflossing hiervan niet soepel zijn verlopen, krijg je een BKR codering. Het is wel mogelijk om deze te verwijderen.

Gegevens opvragen

Nu is het niet zo dat jan en alleman jouw gegevens op mogen vragen voor een BKR toetsing. Logischerwijs mag alleen jijzelf en de deelnemers van het BKR deze gegevens opvragen en controleren bij het Centraal Krediet Informatiesysteem voor de toetsing. Daarnaast is het niet zo gemakkelijk om deelnemer van het BKR te worden. Hier hangen een aantal voorwaarden aan vast. Het is namelijk verplicht om als persoon actief te zijn in het bedrijfsleven dat zich bezighoudt met het verstrekken van krediet aan de consument. Daarnaast verstrekt deze persoon dit krediet geheel op eigen risico en is zich daar ook van bewust. Op dit moment zijn er dan ook maar 200 deelnemers van het BKR. Let daarom goed op of een bepaalde aanbieder aangesloten is bij het BKR. Als dit niet zo is, mogen zij geen toetsing uitvoeren. Dit is voor jou waarschijnlijk erg aantrekkelijk, maar laat je niet misleiden. Dit kan erg gevaarlijk zijn voor je gegevens. Er kunnen namelijk schulden uit voortkomen, die je van tevoren niet gepland had. Wees dus extra voorzichtig met deze bedrijven en instanties. Meer informatie op coderingvrij.nl

.

Advertisement